امیر قطر در دیدار از خارطوم با مقامات سودان مذاکره کرد

سودان,مذاکره

تهران - ایرنا در حالیکه مناسبات قطر با همسایگان عربش بر سر حمایت تصور شده دوحه از اخوان المسلمین مصر تیره شده است ، امیر این کشور روز چهارشنبه در سودان مذاکراتی با مقامات خارطوم انجام داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از خارطوم ، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در شروع سفر کوتاهش به سودان در فرودگاه خارطوم مورد استقبال عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت.

به گفته یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه ، رهبران این دو کشور سپس مذاکراتی در یک مرکز کنفرانس در امتداد نیل آبی انجام دادند.

این توقف شیخ تمیم که انتظار می رود تنها چند ساعت طول بکشد همزمان با تنشهای غیر منتظره بین دوحه و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس برسر اخوان المسلمین یک جنبش بشدت ممنوعه مستقر در مصر صورت گرفت.

یک دانشمند علوم سیاسی دانشگاه خارطوم گفت: دولت سودان که 25 سال پیش قدرت را در این کشور طی یک کودتا به دست گرفته است تکیه اساسی به حمایت اخوان المسلمین دارد.

صفوت فانوس به خبرگزاری فرانسه گفت: هدف امیر قطر از این دیدار ظاهرا ˈ شکستن انزوای ˈ کشورش پس از تیرگی روابط با همسایگانش در شورای همکاری خلیج فارس است.

خالد تیجانی سردبیر یک هفته نامه اقتصادی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: قطر یکی از حامیان اصلی دولت سودان است که ˈ سخت به سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی ˈ نیاز دارد.

منابع دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک ماه گذشته گفتند : بانکهای اروپایی و سعودی معاملات خود را با سودان متوقت ساخته و این کشور تحریم را تحت فشار مضاعف قرار داده اند.

مترجمام 1403**1577
کد N202081