وزیر خارجه ترکیه، بازیگران بین المللی را به تلاش برای نابودی حزب حاکم کشورش متهم کرد

داوداوغلو

آنکارا - ایرنا - ˈ احمد داوداوغلو ˈ وزیر امور خارجه ترکیه ، برخی بازیگران بین المللی و دولت موازی را به تلاش برای نابودی حزب حاکم ˈعدالت و توسعه ˈبه رهبری ˈاردوغانˈ متهم کرد.

به گزارش روز چهارشنبه رسانه های ترکیه، داوداوغلو در پی پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شهرداریها در گفت وگو با خبرنگاران در بروکسل گفت : مردم ترکیه با آرای خود از سیاست های حزب حاکم ترکیه حمایت کردند.

وی گفت : این تنها اول راه است هدف اصلی دولت موازی و برخی از بازیگران بین المللی نابودی حزب حاکم به رهبری نخست وزیر ترکیه است.

داود اوغلو با اشاره به عملیات فساد مالی و ارتشا، انتشار نوارهای صوتی علیه مقامات ترکیه و انتشار نوار صوتی گفت وگوهای برخی از مقامات این کشور در وزارت خارجه در باره سوریه گفت: مردم ترکیه بخوبی از اهداف مخالفان دولت آنکارا آگاه هستند و با آنها در پای صندوق های رای مخالفت کردند.

وزیر امور خارجه ترکیه نفوذ جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ در انتخابات شهرداری ها را بسیار اندک دانست و گفت : نتایج انتخابات و پیروزی حزب حاکم این ادعا را اثبات کرد.

وی در باره مسدود کردن شبکه های اجتماعی ˈتوییتر و یوتیوبˈ در ترکیه گفت : این دو شبکه اجتماعی با حکم دادگاه مسدود شد و دولت آنکارا از این حکم و حقوق شهروندان حمایت کرد.

خاورم ** 230**1577
کد N201985