ناتو همکاریهای خود با روسیه را به حالت تعلیق درمی آورد

واحدمرکزی خبر نوشت:

دبیرکل ناتو گفت: ناتو همکاریهای خود با روسیه را به حالت تعلیق در می آورد.

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر،آندرس فوگ راسموسن گفت:ما درباره بحران در اوکراین صحبت کردیم.تجاوز روسیه به اوکراین بزرگترین تهدید به امنیت اروپا است و دیدگاه ما برای اروپای کاملا آزاد و همراه با صلح را به چالش می کشد. این دیدگاهی است که ما پس از پایان جنگ سرد آن را در پیش گرفتیم اما ما به مانند گذشته به این دیدگاه متعهد هستیم. بزرگترین مسئولیت ناتو دفاع از خاک و مردم ما است. بی تردید این کاری است که ما انجام خواهیم داد.
وی گفت: ما امروز بار دیگر به تعهد خود برای دفاع جمعی تاکید کردیم. ما در برابر هر نوع تهدید بازدارنده خواهیم بود و در برابرآن دفاع خواهیم کرد. ما هوشیار و آماده هستیم و توان دفاع از متحدان خود را داریم.
وی گفت: ما حضور ناتو در مرزهای شرق این ائتلاف را تقویت کردیم. ما در حال گشت زنی بر فراز لهستان و رومانی هستیم. ما با حمایت آمریکا جنگنده های خود برای گشت زنی در منطقه کشورهای بالتیک را بیش از دوبرابر کردیم. همچنین متحدان اروپایی نیز پیشنهاد هواپیماهای بیشتری برای این کار دادند. من از این همبستگی قوی استقبال می کنم.ما امروز به فرماندهان نظامی دستور دادیم اقدامات اضافی برای افزایش دفاع جمعی و بازدارندگی دربرابر هر نوع تهدید به حمله به متحدان در پیش گیرند.ما طرح های نظامی را بروز ورزمایش را بیشتر کردیم و به صورت مناسب مستقر شدیم.
دبیر کل ناتو گفت:ما امروز همچنین با حمایت بیشتر از اوکراین موافقت کردیم. ما تلاش های خود برای حمایت از اصلاحات دفاعی در اوکراین را افزایش خواهیم داد تا نیروهای اوکراین حرفه ای تر و موثر تر شوند.ما درباره حفاظت اوکراین از زیرساخت های حساس مشاوره می دهیم.ما همچنین توافق کردیم همه همکاریهای ناتو با روسیه را به حالت تعلیق درآوریم.
روسیه با اقدامات خود راه تضعیف اساس همکاریهای ما را در پیش گرفته است.اقدام نظامی علیه اوکراین و الحاق غیرقانونی بخشی از خاک مستقل اوکراین نقض آشکار تعهد بین المللی روسیه است.ما همه همکاریهای ناتو با روسیه اعم از نظامی و غیرنظامی را به حالت تعلیق درآوردیم.
وی افزود: ما همزمان خط ارتباط دیپلماتیک را باز نگه می داریم و آماده نشست سفرا یا وزرا در شورای روسیه ناتو هستیم.ما به بازبینی روابط خود با روسیه براساس اقدامات این کشور ادامه می دهیم.پیام ناتو روشن است. ما در کنار متحدان خواهیم بود،درکنار اوکراین و نظام حاکمیت بین الملل خواهیم بود.ما از روسیه می خواهیم وارد گفتگو برای راه حل دیپلماتیک و سیاسی با احترام به قانون بین الملل و مرزهای شناخته شده بین المللی اوکراین شود.

4949

کد N201536