شمخانی:

دولت تدبیر برای اجرای اقتصاد مقاومتی اراده ای استوار دارد

مجلس

شمخانی در جمع مدیران و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: تلاش مجاهدانه برای رونق اقتصادی و معیشت مردم، توسعه فرهنگ کار، حمایت از کار آفرینان برای خلق فرصتهای جدید و مبارزه فراگیر و بدون تنازل با فساد اقتصادی گفتمان ملی در سال اقتصاد و فرهنگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمع مدیران و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: تلاش مجاهدانه برای رونق اقتصادی و معیشت مردم، توسعه فرهنگ کار، حمایت از کار آفرینان برای خلق فرصت‌های جدید و مبارزه فراگیر و بدون تنازل با فساد اقتصادی گفتمان ملی در سال اقتصاد و فرهنگ است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: دولت تدبیر و امید برای اجرایی نمودن راهبرد اقتصاد مقاومتی در بستر انسجام، مشارکت و همراهی ملی اراده ای استوار دارد.

وی افزود: اصلاح و ترمیم زیرساختهای اقتصادی کشور با اجرای برنامه‌های اصولی در سال جاری و همچنین تضعیف ساختار تحریم‌های غیر قانونی، زمینه‌های مناسبی را برای بهبود معیشت مردم فراهم خواهد کرد.

 

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بهره گیری از الگوهای ماندگار منبعث از فرهنگ مقاومت را که آزمون‌های سخت و شکننده‌ای را با موفقیت سپری کرده است، تضمین کننده دستیابی به موفقیت مستمر و شکوفایی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

 شمخانی اظهار داشت: خوشبختانه امروز سکان اجرایی کشور در دست مدیری است که خود از یادگاران سالهای مجاهدت و ایثار بوده و اعتقاد راسخ وی، تبدیل فرهنگ مقاومت به گفتمان غالب در عرصه مدیریت اجرایی کشور است.