کارکنان کشتیرانی یونان اعتصاب کردند

کارکنان کشتیرانی,یونان

آتن- ایرنا- کارکنان شرکت های کشتیرانی یونان به نشانه مخالفت با سیاست دولت در قبال این صنف دست از کار کشیدند.

به گزارش روزدوشنبه ایرنا از آتن، اتحادیه سراسری شرکت های کشتیرانی یونان( پی- ان او) اعلام کرد: دراعتراض به سیاست دولت در قبال این صنف از صبح امروز دوشنبه به 48 ساعت اعتصاب می کنند.

در پی این اعتصاب تمامی کشتی های مسافری و تجاری یونان در بنادر این کشور متوقف شده اند.

اتحادیه کارکنان شرکت های کشتیرانی یونان با انتقاد ازعملکرد دولت در قبال صنف کشتی داران اعلام کرد: سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش های دولت برای کاهش بیش از حد نیروی انسانی باعث شده که شرکت های کشتیرانی مسافری و تجاری با مشکلات جدی روبرو شوند.

این اتحادیه در بیانیه خود اعلام کرده است: چنانچه دولت به سیاست ریاضت اقتصادی خود و فشار برای تعدیل نیروی انسانی دست بر ندارد به اعتصابات خود شدت خواهند بخشید.

اروپام**2170** 1064
کد N200112