شکست یاران اولاند در انتخابات/کابینه فرانسه ترمیم می شود