حماس ادعای روزنامه کویتی درباره دست داشتن در ترور السیسی را رد کرد

ادعا,السیسی

تهران- ایرنا- جنبش مقاومت اسلامی ˈحماسˈ دستگیری سه تن از نیروهایش از سوی دستگاه امنیتی مصر به جرم برنامه ریزی برای ترورˈعبدالفتاح السیسیˈ وزیر دفاع سابق و نامزد ریاست جمهوری مصر را تکذیب کرد.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبریˈ فلسطین الیومˈ ،سامی ابو زهری سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت: ادعای روزنامه کویتی ˈالرایˈ درباره بازداشت سه تن از نیروهای حماس از سوی دستگاه امنیتی مصر صحت نداشته و دروغ محض است.

ابو زهری افزود: انتشار اینگونه اخبار را توهین بزرگ به مصر است زیرا ارتش و دستگاه امنیتی مصر را ناتوان در حفظ امنیت ومرزهایش معرفی می کند.

وی اینگونه اخبار را کذب محض دانست و گفت: هدف از انتشار این خبرها سیاه نمایی وجهه مقاومت فلسطین است.

ابو زهری از رسانه ها خواست در انتشار اخبار خود دقت و صحت داشته باشند و از اتهام زدن به جنبش حماس و مقاومت فلسطین خودداری کنند.

روزنامه کویتی ˈالرایˈ روز گذشته خبری مبنی بر دستگیری سه تن از نیروهای حماس به علت اجرای نقشه ترور عبدالفتاح السیسی از سوی دستگاه امنیتی مصر را منتشر کرد.

روزنامه الرای چاپ کویت نوشت این گروه از طریق تونل ها ازغزه به صحرای سینا آمده بودند ودستگاه امنیتی مصر پس از دستگیری آنها اعلام کرد در وسائل آنها نامه ای دال بر اجرای نقشه ترور السیسی پیدا کرده اند.

مقامات مصر که با اخوان المسلمین مشکل دارند اخیرا جنبش حماس در غزه را متهم به مداخله در امور داخلی مصر ومشارکت در اجرای عملیات تروریستی وانفجار در مصر می کنند که این جنبش دائما این اتهامات را تکذیب می کند.

دادگاه امور فوری قاهره 4 نیز مارس حکم توقف فعالیت جنبش حماس ،ممنوعیت کامل فعالیت های آن وبسته شدن دفاتر آن در داخل مصر را صادر کرد.

مترجمام** 1453**1586
کد N199864