سه زن برای نخستین بار درتاریخ ترکیه به عنوان شهردار انتخاب شدند

انتخابات

آنکارا - ایرنا - با آنکه هنوز شمارش آرای انتخابات شهرداری ها در ترکیه ادامه دارد ، سه زن به عنوان شهرداران سه شهر بزرگ این کشور انتخاب شدند.

به گزارش روزدوشنبه ایرنا به نقل ازمنابع خبری ترکیه، برای نخستین بار درتاریخ ترکیه سه زن در انتخابات شهرداری ها در این کشور با کسب آرای لازم به عنوان شهرداران سه شهر بزرگ برگزیده شدند.

ˈ فاطمه شاهین ˈ وزیر سابق خانواده ازحزب حاکم عدالت وتوسعه ، ˈ گولتان کیشاناک ˈ از حزب صلح ودمکراسی و ˈ اوزلم چرچی اوغلو ˈ ازحزب جمهوری خواه به عنوان شهرداران شهرهای ˈغازی انتپ ، دیاربکر وآیدینˈ انتخاب شدند.

شاهین به تازگی ازکابینه ترکیه کنار رفت وخود را نامزد تصدی پست شهرداری غازی انتپ کرد.

وی پیش ازتصدی پست وزرات خانواده ترکیه سه دوره به عنوان نماینده شهر غازی انتپ به مجلس ملی این کشور راه یافته بود.

کیشاناک نیز یکی از دو رهبر حزب صلح ودمکراسی بشمار می رفت و چرچی اوغلو نیز برای دومین بار به عنوان شهرداری شهر آیدین برگزیده می شود.

خاورم ** 230**536
کد N199535