حزب حاکم با شمارش بیش ازنیمی از آرای انتخابات شهرداری ها در ترکیه پیشتاز است

حزب عدالت و توسعه

آنکارا- ایرنا - حزب حاکم ˈعدالت وتوسعهˈ با شمارش نزدیک به 55 درصد آرای انتخابات شهرداری ها درترکیه طبق نتایج غیررسمی باکسب 47 درصد آرا پیشتاز است.

به گزارش یکشنبه شب ایرنا، طبق نتایج منتشره شده، حزب جمهوری خواه خلق با 7/27 درصد ، حزب حرکت ملی با 5/14 درصد آرا ، حزب صلح ودمکراسی با هفت درصد آرا و حزب سعادت نیز با 6/1 درصد آراء در رده های بعدی قرار دارند.

بر اساس این گزارش ، نتایج غیر رسمی شمارش آرا انتخابات شهرداری ها در ترکیه توسط خبرگزاری نیمه دولتی این کشور ˈ آناتولی ˈ وخبرگزاری ˈجیهانˈ وابسته به جماعت ˈگولن ˈ منتشر می شود و بین ارقام منتشره توسط دوخبرگزاری اختلافاتی وجود دارد.

افزون برآن، احزاب سیاسی ترکیه شرکت کننده دراین انتخابات نیز هر کدام واحدهای ویژه ای را برای بررسی نتایج آرا تشکیل داده اند.

اختلاف بین ارقام منتشره ازسوی خبرگزاری های آناتولی وجیهان و نیز آمار اعلام شده توسط احزاب سیاسی نتایج قطعی انتخابات درحوزه های انتخاباتی رابا دشواری مواجه کرده است ولی نگاهی به درصد آرای حزب عدالت وتوسعه نشانگر پیروزی قطعی این حزب در سطح ترکیه است.

به گفته کارشناسان سیاسی، ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه که به تنهایی به مصاف احزاب سیاسی مخالف وجماعت گولن درپی ادعاهای فساد مالی و ارتشاء مطرح شده از سوی آنها رفته بود پیروز نهایی انتخابات شهرداری ها محسوب می شود.

ˈحسین چلیکˈ سخنگوی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ لحظاتی پیش درگفت وگوی زنده با شبکه های تلویزیونی ترکیه گفت : اردوغان تا ساعتی دیگر سخنانی ایراد خواهد کرد.

خاورم**2012**230**536
کد N199509