در پیامی مطرح شد:

تبریك جهانگیری به معاون اول رییس جمهور افغانستان

دولت

با عنایت به توانمندی های جناب عالی، اطمینان دارم در دوران تصدی این مسئولیت، برگ زرین دیگری در روابط فیمابین دو ملت و دو دولت گشوده خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور در پیامی به « یونس قانونی » انتصاب وی را به عنوان معاون اول رییس جمهوری اسلامی افغانستان تبریك گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در بخشی از پیام اسحاق جهانگیری آمده است: «با عنایت به توانمندی های جناب عالی، اطمینان دارم در دوران تصدی این مسئولیت، برگ زرین دیگری در روابط فیمابین دو ملت و دو دولت گشوده خواهد شد.»

کد N199427