300 گزارش محرمانه از مرکل نزد آمریکا

آنگلا مرکل

یک هفته نامه آلمانی در گزارشی نوشت که آژانس امنیت ملی آمریکا در یک بانک اطلاعاتی ویژه حدود سیصد گزارش محرمانه ازصدر اعظم آلمان را نگهداری می کند.

به گزارش آفتاب به نقل از تسنیم، به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان هفته نامه آلمانی "اشپیگل" با استناد به یک سند محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا از آرشیو اطلاعاتی "ادوارد اسنودن" گزارش داد که آژانس امنیت ملی آمریکا در یک بانک اطلاعاتی بیش از صد نفر از سران دولت های مختلف را رسما به عنوان اهداف جاسوسی خود ضبط و نگهداری می کند که در بین این مقامات صدراعظم آلمان نیز قرار دارد.

به گزارش هفته نامه اشپیگل بیش از ۳۰۰ گزارش از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان توسط آژانس امنیت ملی آمریکا در این بانک اطلاعاتی ذخیره شده است.

چند هفته پیش نمایندگان پارلمان آلمان با طرح تحقیقات درباره جاسوسی های انجام شده از طرف آژانس امنیت ملی آمریکا و دیگر سرویس های جاسوسی غربی و بیگانه موافقت کردند.
کد N198474