ظریف درگذشت ایرانشناس برجسته آمریکایی را تسلیت گفت

سیاست خارجی

درگذشت پرفسور ریچارد فرای عمیقا اندهگین‌ام ساخت؛ یک دوست واقعی و محقق مسائل ایران. میراث عظیم وی برای همیشه جاودان خواهد ماند. خداوند روحش را قرین رحمت کند.

وزیر امورخارجه درگذشت پرفسور ریچارد فرای ایرانشناس برجسته آمریکایی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خویش در توئیتر درگذشت پرفسور ریچارد فرای ایرانشناس برجسته آمریکایی را تسلیت گفت.

ظریف نوشت: درگذشت پرفسور ریچارد فرای عمیقا اندهگین‌ام ساخت؛ یک دوست واقعی و محقق مسائل ایران. میراث عظیم وی برای همیشه جاودان خواهد ماند. خداوند روحش را قرین رحمت کند.

لازم به ذکر است که فرای پنجشنبه 27 مارس برابر با هفتم فروردین درگذشت. 

کد N198125