بان کی مون: بحران اوکراین می تواند باعث تنش های بین المللی شود

اوکراین

سازمان ملل، ایرنا - دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی از ادامه بحران اوکراین گفت : این بحران می تواند به تنش های بین المللی منجر شود.

به گزارش ایرنا بان کی مون عصر روز جمعه در تشریح گزارش سفر خود به اوکراین خطاب به اعضای شورای امنیت تصریح کرد: در این شرایط حساس یک اشتباه کوچک می تواند جرقه ایجاد یک بحران بزرگ شود.

وی افزود: در این سفر با قاطعیت به مقام های روسیه و اوکراین تاکید کردم که مذاکرات دیپلماتیک و سیاسی تنها راه حل ممکن برای حل بحران کنونی در اوکراین است.

وی افزود: باید همه مراقب باشیم زیرا در شرایط کنونی ممکن است یک اشتباه کوچک منجر به به فاجعه بزرگ انسانی تبدیل شود.

بان کی مون بحران اخیر اوکراین را عامل ثباتی در جامعه دیپلماتیک بین الملل دانست و گفت همین دو دستگی سبب شده است نتوانیم به امور ناگوار در بقیه دنیا، کمک های بشردوستانه ضروری و فجایایی که در سال اتفاق می افتد برسیم.

وی گفت: در گزارش خود به اعضای شورا تاکید کرده ام که فور بر روی خاتمه بحران کنونی در بحران اوکراین متمرکز شوند.

ˈسیلوی لوکاسˈ، سفیر لوگزامبورگ در سازمان ملل که ریاست ماه جاری شورای امنیت را بر عهده دارد، پس از سخنان بان کی مون گفت: خویشتنداری و عدم لفاظی در این شرایط حساس بسیار مهم است و باید با اتکا بر منشور سازمان ملل راه حلی دیپلماتیک برای این بحران پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: اکثر اعضای شورای امنیت خواهان احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین هستند.

ˈویتالی چورکینˈ، سفیر روسیه در سازمان ملل نیز به خبرنگاران گفت: برخی از کشورها به دنبال توسعه بحران در اوکراین هستند.

اروپام 1908
کد N197776

خواندنی از سراسر وب