تنش میان اعضای شورای همکاری تشدید شد؛

انتقاد قطر از دنباله روی کورکورانه بحرین و امارات از عربستان

آفریقا و خاورمیانه

سفیر قطر در سلطان نشین عمان با اشاره به اقدام بحرین و امارات در فراخواندن سفیران خود از دوحه از تبعیت کورکورانه ابوظبی و منامه از آل سعود انتقاد کرد و آن را به باد تمسخر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اللولو، عبدالله محمد الخاطر در صفحه تویتر خود ضمن به تمسخر گرفتن امارات و بحرین درباره تقلید و تبعیت کورکورانه از رژیم سعودی نوشت: امارات و بحرین مگر موضوع فرا خواندن سفیران شما هلال ماه رمضان است که از عربستان پیروی می کنید.

شایان ذکر است که تنش میان عربستان و قطر اخیر در داخل شورای همکاری خلیج فارس بالا گرفته است و سه کشور امارات، عربستان و بحرین سفیران خود را در اعتراض به آنچه نادیده گرفتن توافقات داخلی شورای همکاری خلیج فارس خوانده شد فرا خواندند در حالی که مسئولان قطری علت موضوع را به موضوعاتی دیگر مرتبط دانستند.