• ۳۳بازدید
روحانی در بازگشت از افغانستان:

همه کشورهای منطقه باور دارند که راه پیشرفت و توسعه در اعتدال است

کد N197281

وبگردی