نکو در گفت و گو با ایلنا:

با عزم ملی در سال 93 شاهد اتفاقات مهمی خواهیم بود

سیاست داخلی

در این سال بخش خصوصی باید نسبت به سالهای قبل مورد حمایت ویژه ای باشد تا دغدغه های اقتصادی جامعه برطرف شود.

نماینده مردم رباط کریم گفت: قطعا با عزم ملی در سال 93 شاهد اتفاقات مهمی خواهیم بود. خوشبختانه با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 92 همه قوا نسبت به تشکیل کارگروههای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف موردنظر برنامه های خوبی را طراحی کردند به همین دلیل امسال باید طبق برنامه های طراحی شده پیش برویم.

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نامگذاری سال 93 با عنوان "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی"، یادآور شد: با توجه به اینکه نامگذاری سالهای قبل نیز به نوعی به مسائل اقتصادی مربوط بود، برآیند توجه زیاد رهبری به مسئله اقتصاد منجر به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی شد.

وی با بیان اینکه به نظر من اقتصاد مقاومتی شاکله همه نامگذاری های سالهای اخیر بوده است، گفت: من معتقدم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان یک فرمول و روش در اقتصاد ما نقش آفرینی کند.

نماینده مردم رباط کریم با اشاره به اینکه نحوه عملکرد اقتصاد مقاومتی و پیشبرد آن امسال طی یک شعار بیان شده است، تصریح کرد: همه باید برای تحقق این شعار وارد عرصه شده و نقش خود را ایفا کنند.

وی با بیان اینکه قطعا با عزم ملی در سال 93 شاهد اتفاقات مهمی خواهیم بود، گفت: خوشبختانه با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 92 همه قوا نسبت به تشکیل کارگروههای اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف موردنظر برنامه های خوبی را طراحی کردند به همین دلیل امسال باید طبق برنامه های طراحی شده پیش برویم.

نکو افزود: همه باید رسیدن به اقتصاد مقاومتی را وظیفه خود بدانند و مسئولین نیز در این مسیر باید به صورت پیشرو قدم بر دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید توجه به تولید محور همه تلاشهای سال 93 باشد، گفت: در این سال بخش خصوصی باید نسبت به سالهای قبل مورد حمایت ویژه ای باشد تا دغدغه های اقتصادی جامعه برطرف شود.

این نماینده مجلس با اشاره به موانع پیش روی تحقق شعار امسال گفت: اختلاف میان قوا، بی برنامه گی، عدم تعامل دستگاهها ذیربط و آگاهی ندادن به جامعه ما را از هدف خود دور می کند امروز اگر ما نتوایم فرهنگ اقتصاد مقاومتی را درجامعه جا بیاندازیم و این مسئله را مشخص کنیم که اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک راهبرد است موفق نخواهیم بود.

وی ادامه داد: باید مسئولینی که در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و شعار امسال عمل نمی کنند مورد بازخواست قرار گیرند و از سوی دیگر باید به مدیران ما برای تحقق اقتصاد مقاومتی آموزشهای لازم داده شود.

کد N197171