همسر پیشین شاه عربستان از اوباما کمک خواست

اوباما,حقوق بشر

تهران- ایرنا- یکی ازهمسران پیشین ˈعبدالله بن عبدالعزیزˈ پادشاه سعودی ازˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری آمریکا خواست برای نجات چهار فرزند دخترش که در حبس و حصر هستند، کمک کند.

به گزارش روز جمعه خبرگزاری فرانسه از لندن، درخواست ˈعلانود الفایضˈ 57 ساله شهروند اردن که از هنگام جدا شدن از خاندان سعودی در سال 2003 در انگلیس زندگی می کند، برای نجات فرزندانش، در آستانه سفر اوباما به عربستان عنوان شد.

نمایندگان کنگره آمریکا نیز از اوباما خواستار توجه به موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی در طول دیدار خود از این کشور شده اند که از ده ها سال پیش همپیمان نزدیک واشنگتن است.

الفایض به فرانس پرس گفت: دخترانش به نام ˈسحرˈ، ˈمهلاˈ، ˈهلاˈ و ˈجواهرˈ از 13 سال پیش در حبس به سر می برند.

وی از اوباما خواستار استفاده از این فرصت برای توجه به نقض شدید حقوق دخترانش شد.

سحر 42 ساله بزرگترین دختر وی نیز در پیامی، خاندان سلطنتی و اعضای خانواده آن را به بازداشت غیرقانونی آنها و بدرفتاری جسمانی و روانی با آنان به مدت چند سال متهم کرد.

ˈرولان دوماˈ وکیل علانود الفایض که قبلا وزیر امور خارجه فرانسه بوده، در این باره گفت: در ماه اکتبر درخواستی به کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برای رسیدگی به این پرونده فرستاده، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

اوباما قرار است در دومین دیدار از ریاض از هنگام آغاز دوره ریاست جمهوری خود در سال 2009 امروز (جمعه) با پادشاه سعودی ملاقات کند.

مترجمام**1486** 1064
کد N197068