داروسازان یونان دست به تظاهرات اعتراضی زدند

داروسازان,یونان

آتن-ایرنا- دارو سازان یونانی به نشانه مخالفت با سیاست دولت درقبال صنف داروخانه داران دست به تظاهرات اعتراضی زدند .

به گزارش پنجشنبه ایرنا ،داروسازان یونانی ازسراسرکشور با تجمع وراهپیمایی در مرکز شهر تسالونیک دومین شهربزرگ یونان وواقع درشمال این کشور، مخالفت خود با سیاست دولت در قبال صنف داروخانه داران را ابراز داشتند.

رئیس واعضای هیات رئیسه اتحادیه سراسری داروخانه داران یونان( پ- ف- س) که در تظاهرات داروخانه داران سراسر یونان حضورداشت گفت: داروخانه داران به نشانه مخالفت با خواسته بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا وصندوق بین المللی پول موسوم به ˈتروئیکاˈ یعنی وام دهندگان خارجی به یونان دست به تظاهرات اعتراضی زده اند

داروخانه داران درخلال تظاهرات اعتراضی خود با سردادن شعارهایی سیاست دولت ائتلافی راستگرای ومحافظه کار یونان را درقبال صنف داروخانه داران را محکوم و از دولت خواستند که دست ازهمراهی با تروئیکا وعمل به خواسته های نامعقول آنان بردارد.

ˈ تئودوسیس کاراکاˈ رئیس اتحادیه داروخانه داران با اشاره به وضعیت داروخانه داران گفت: اعتصابی را که داروخانه داروخانه داران از روز چهارشنبه گذشته شروع کرده اند تا روز11 فروردین ادامه خواهد داشت وچنانچه دولت به خواسته های آنان چواب مثبت ندهد، به اعتصابات خود ادامه خواهند داد.

وی در ادامه افزود: با طرحی که دولت در دست تهیه ، تصویب واجرا دارد، باعث خواهد شد که دارو در فروشگاه های زنجیره ای به شهروندان توسط افرادیکه دارای تخصص کافی نیستند ارایه شود، تعداد 12 هزار داروخانه درسراسر کشور به علت عدم توانایی رقابت با شرکت های بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای مجبور به تعطیلی خواهند شد.

تظاهر کنندگان ازدولت خواستند که ازاطاعت کورکورانه از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا موسوم به تروئیکا دست بردارد و از ارایه طرح تغییر در ساختاری کاری داروخانه ها به پارلمان خودداری نماید.

بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا به دولت یونان فشارمی آورند تا ضمن افزایش ساعات کاری داروخانه ها نسبت به تسهیل صدور مجوز برای بازکردن داروخانه های جدید بدون توجه به فاصله آنها با داروخانه های دیگر، آزادی فروش دارو توسط فروشگاه های زنجیره ای، سطح کشور اقدام کند.

اروپام**2170**536
کد N196870