پیرموذن در گفت و گو با ایلنا:| 155592

لازمه رسیدن به شعار امسال انسجام داخلی و تعامل عزت خواه با دنیا است

مجلس,کمال الدین پیر موذن

بسیاری از مشکلات فرهنگی ما ناشی از معضلات اقتصادی کشور است، به همین منظور باید همه گروهها ضمن پرهیز از تندروی و افراط یار و یاور رهبری برای تحقق این شعار باشیم.

نماینده مجلس نهم تاکید کرد: لازمه رسیدن به شعار  امسال انسجام داخلی، مشارکت آحاد نظام، تعامل عزت خواه با دنیا و ارتقای فرهنگ است تا بتوانیم با بها دادن به ضرورتهای فرهنگی و اقتصادی شاهد تحقق حماسه اقتصادی آنگونه که در شان ایران و ایرانی است، باشیم.

کمال الدین پیر موذن در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به شعار سال 93 که توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نام گذاری شد، اظهار داشت: امیدوارم با این نامگذاری که نشانه ذکاوت رهبری است و با مشارکت مردم و کیاست دولت و مجلس با برخوردی جهادی، شاهد شکوفایی فرهنگی غنی و اقتصادی مولد و اشتغال زا در جامعه باشیم.

وی با بیان اینکه رسیدن به این شعار جز با انسجام داخلی و همکاری همه تشکیلات کشور و قوای سه گانه میسر نخواهد شد، گفت: در همین راستا تعامل خوب با دنیا و جذب سرمایه گذاری ها موجب شکوفایی اقتصاد ایران و ایجاد فرصتهای مناسبی برای اقتصاد کشور می شود.

پیرموذن افزود: باید بدانیم که امروز 90 درصد مردم کشور رنج معیشت را تحمل می کنند و حدود 60درصد از واحدهای صنعتی با مشکلات بسیاری برای تولید خود مواجه هستند،  حل مشکلات کارگران در گرو حل مشکلات کارفرمایان است و باید رویکرد ما نسبت به صاحبان صنعت عوض شود تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: لازمه رسیدن به این شعار انسجام داخلی، مشارکت آحاد نظام، تعامل عزت خواه با دنیا و ارتقای فرهنگ است تا بتوانیم با بها دادن به ضرورتهای فرهنگی و اقتصادی شاهد تحقق حماسه اقتصادی آنگونه که در شان ایران و ایرانی است باشیم.

این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فرهنگی ما ناشی از معضلات اقتصادی کشور است، تصریح کرد: به همین منظور باید همه گروهها ضمن پرهیز از تندروی و افراط یار و یاور رهبری برای تحقق این شعار باشیم.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ و اقتصاد مکمل و مقوم یکدیگر هستند، گفت: امیدواریم بتوانیم با حرکت جهادی شاهد رشد متوازن در همه ابعاد کشور باشیم و در این سال مشکلات کارگران بیش از پیش مورد توجه صاحبان عمل قرار گیرد.

کد N196080