استاد ایرانی دانشگاه ترکیه : انتخابات شهرداری ها، آزمون مشروعیت اردوغان است

انتخابات

آنکارا - ایرنا - ˈ عباس قره آغاجیˈ استاد ایرانی کرسی روابط بین الملل دانشگاه ˈگیره سونˈ ، انتخابات شهرداری ها در این کشور را آزمون مشروعیت و میزان محبوبیت دولت آنکارا و ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه ارزیابی کرد.

قره آغاجی امروز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به برگزاری انتخابات شهرداری ها در ترکیه در روز دهم فروردین ماه گفت : این انتخابات در شرایط بسیار حساسی برگزار خواهد شد و به نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی این انتخابات جنبه محلی بودن خود را از دست داده و شاید به یکی از مهمترین انتخابات یک دهه اخیر این کشور تبدیل شود.

وی گفت :با توجه به تحولات اخیر در ترکیه این انتخابات به یک رفراندوم عمومی برای آزمون مشروعیت و میزان محبوبیت دولت و شخص اردوغان تبدیل شده است. شدت و اوج حملات متقابل احزاب و شخصیت های سیاسی انتخابات را از بعد سیاسی به صحنه حذف رقیبان و مرگ و زندگی تبدیل کرده است.

او تصریح کرد که در انتخابات محلی ترکیه کاندیداهای اکثریت قریب به اتفاق احزاب سیاسی ترکیه از احزاب بزرگ تا کوچک ،چپ و راست ،مذهبی و لائیک ، ترک و کرد شرکت خواهند کرد.

در نگرش عمومی به این انتخابات شاید به نظر برسد که انتخابات بین کاندیداهای این احزاب سیاسی برگزار می شود، ولی انتخابات بعد بیشتری از یک انتخابات محلی را داراست. هرچند کاندیداهای این احزاب با کسب آرای مردم به عنوان شهردار، اعضای انجمن شهر و غیره انتخاب خواهند شد ولی در واقع این انتخابات در کل بین ˈرجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر و واعظ بازنشسته مقیم امریکا یعنی ˈفتح الله گولنˈ برگزار خواهد شد.

این استاد دانشگاه افزود : اگر به تحولات سیاسی چند سال اخیر بویژه دو سال گذشته ترکیه نظری بیندازیم متوجه خواهیم شد که بزرگترین کشمکش سیاسی ، اقتصادی، امنیتی و حقوقی بین این دو نفر و طرفدارانشان بوقوع پیوسته و در شرایط حاضر هر روز بعد تازه ای به خود گرفته و شدیدتر می شود ؛ با نزدیک شدن تاریخ انتخابات افکار عمومی ترکیه هر روز و حتی هر ساعت شاهد حملات جدید طرفین با شگرد های غیر عادی و متعارف است.

اوج مقابله دو طرف در 26 آذر ماه امسال با یک حرکت برنامه ریزی شده از طرف جناح فتح الله گولن به بهانه مبارزه با فساد و ارتشا شروع شد. این حرکت بزرگترین حمله سیستماتیک به دولت اردوغان در سالیان اخیر است.

در ادامه این حرکت یک حمله بسیار بزرگتر این جناح با هشیاری جناح اردوغان نیمه تمام ماند. از آن تاریخ جنگ مخفی این دو گروه علنی و در چند ماه اخیر هر روز شدیدتر شده و در مجلس، افکار عمومی، رسانه های سمعی و بصری، ابعاد سیاسی اقتصادی، حقوقی و بین المللی ادامه دارد.

قره آغاجی در ادامه گفت :در انتخابات پیش روی محلی ترکیه مجادله اصلی بین رجب طیب اردوغان و جبهه مخالف که حول محور فتح الله گولن جمع شده اند برگزار خواهد شد.

در شرایط فعلی حزب جمهوریخواه خلق و حزب حرکت ملی دو حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور دنباله رو سیاست ها و اقدام های این جماعت شده اند. با نزدیک شدن تاریخ انتخابات، این مبارزه ابعاد تازه ای به خود می گیرد. به احتمال زیاد در زمان باقی مانده به انتخابات سناریوهای جدیدی علیه حزب حاکم به افکار عمومی ارائه خواهد شد.

در انتخابات محلی پیشین که در سال 2007 برگزار شد حزب عدالت و توسعه با کسب 38.8 درصد آرا بیشترین آرا را کسب کرد ، حزب جمهوریخواه خلق با کسب 1/23 درصد آرا دوم شد و حزب حرکت ملی 1/16 درصد آرا را کسب کرد.

حزب جامعه مدنی که اکثر رأی دهندگانش را اکراد ترکیه تشکیل می دهند با کسب

6/5 درصد آرا رتبه چهارم را کسب کرد. البته در انتخابات پیش رو به خاطر انحلال حزب مذکور کردهای ترکیه در نواحی کردنشین حول حزب صلح و دموکراسی و در شهرهای بزرگ حول و حوش حزب چپگرای دموکراتیک خلق ها در حال فعالیت هستند.

استاد دانشگاه گیره سون ترکیه با اشاره به شرکت تمامی احزاب در این انتخابات اظهارداشت : در انتخابات محلی به جز 4 حزب بزرگی که در مجلس ترکیه نیز حضور دارند 23 حزب دیگر آلترناتیو، حزب مستقل، حزب اتحاد بزرگ، حزب دموکرات، حزب دموکراتیک چپ، حزب راه مستقیم، حزب کار، حزب جوان، حزب حق و مساوات، حزب رهایی خلق، حزب ارتقای خلق، حزب دموکراتیک خلق، حزب دعوای آزاد، حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات، حزب ملت، حزب آزادی و همبستگی، حزب سعادت، حزب رفرم و همبستگی عمومی و حزب کمونیست ترکیه شرکت خواهند کرد.

به نظر تحلیلگران سیاسی این بار نیزاکثریت شهرداران و اعضای انجمن شهر از بین کاندیداهای 4 حزب بزرگ انتخاب خواهند شد و به نظر می رسد حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات محلی با کسب بیشترین آرا به عنوان حزب پیروز از صندوق خارج خواهد شد.

بدون شک حزب عدالت و توسعه حتی اگر یک درصد نیز به آرای انتخابات قبلی اضافه کند یعنی سطح آرای این حزب را به 39 درصد افزایش دهد پیروز انتخابات محسوب خواهد شد.

البته پیروزی در شهرهای بزرگ بویژه استانبول و آنکارا نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، یعنی شهرداران شهرهای مزبور از هر حزبی انتخاب شوند تأثیر فوق العاده ای بر نتیجه انتخابات خواهند گذاشت.

وی متذکر شد : پیروزی در انتخابات محلی راه را برای کاندیدا شدن اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری که در آخر تابستان سال آینده برگزار خواهد شد باز خواهد کرد. در شرایط فعلی فتح الله گولن در تلاش برای کمک گرفتن از حرکت های خیابانی است تا با استفاده از بحران سیاسی در این کشور، انتخابات و نتایج آن را تحت تأثیر قرار دهد.

خاورم ** 230 **1575
کد N194367