المیادین:

غیبت طولانی جلال طالبانی از صحنه سیاسی عراق پرسش برانگیز شده است

رئیس جمهور,جلال طالبانی

تهران - ایرنا - شبکه خبری المیادین گزارش داد که غیبت 16 ماهه رئیس جمهوری عراق از صحنه سیاسی این کشور پرسش های زیادی در باره وضعیت قانونی رییس جمهوری این کشور ایجاد کرده است.

شبکه المیادین روز سه شنبه در گزارشی در باره طالبانی گفت: غیبت طولانی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که در بیمارستانی در آلمان تحت درمان است پرسش های زیادی را در صحنه سیاسی و افکار عمومی عراق ایجاد کرده است.

بیش از 16 ماه است که طالبانی در صحنه سیاسی عراق حضور ندارد و همین امر موجب شده است برخی افراد و محافل سیاسی و حقوقی پرسش هایی در باره قانونی بودن یا نبودن غیبت طولانی او و نیز واقعیت وضعیت جسمانی وی مطرح کنند

یک و سال و 4 ماه است که عراق بدون رئیس جمهور است. طالبانی به دلیل خونریزی مغزی به بیمارستانی در آلمان منتقل شد اما از آن هنگام تا کنون خبر دقیقی در باره وضعیت جسمانی او منتشر نشده و همواره گفته شده که وی در حال بهبود است. طی این مدت ˈخضیر الخزاعیˈ معاون رئیس جمهور عراق وظایف او را برعهده داشته است.

المیادین افزود:رجال سیاسی از گروه ها و جناح های مختلف سیاسی عراق در باره حقیقت وضعیت جسمی طالبانی و علت مخفی ماندن اطلاعات در باره بیماری او طی مدتی طولانی سوال می کنند. آنان می گویند مبهم ماندن وضعیت طالبانی تردیدهای زیادی را ایجاد کرده و مشخص نیست طالبانی واقعا هنوز در قید حیات است یا به مرحله مرگ مغزی رسیده یا رو به بهبود است و دوران درمان و پس از درمان را سپری می کند.

توصیف شخصیت ها و محافل سیاسی در باره وضعیت کنونی پست ریاست جمهوری عراق متفاوت است و برخی از غیبت رئیس جمهور در صحنه سیاسی سخن می گویند و بعضی هم آن را خالی ماندن پست ریاست جمهوری می نامند اما به عقیده بسیاری از ناظران، غیبت شخصیت طالبانی در عراق را بیش از آنکه غیبت قانونی بدانند غیبتی سیاسی تلقی می کنند.

اگرچه پست ریاست جمهوری در عراق یک پست تشریفاتی است ولی شخص طالبانی با کمک این پست تشریفاتی طی سال های گذشته توانست گروه های رقیب در صحنه سیاسی کشورش را در کنار هم جمع کند و تنش های بسیاری در بین این گروه ها برطرف و آن ها را آرام کند. با این حال، حضور نداشتن طالبانی در صحنه باعث شده مردم عراق در باره علت بی خبر ماندن خود از وضعیت رئیس جمهور سوال کنند. آنان می گویند اگر طالبانی بیمار باشد برایش آرزوی شفا می کنند اما اگر وضعیت به گونه دیگری باشد مردم باید از آن آگاه شوند.

ماده 75 قانون اساسی عراق تصریح دارد هنگامی که پست ریاست جمهوری به هر دلیلی خالی بماند، معاون رئیس جمهور وظایف او را انجام می دهد و مجلس نمایندگان باید رئیس جمهور جدید را در مهلتی حد اکثر 30 روز از زمان خالی ماندن پست رئیس جمهور انتخاب کند.

از شواهد چنین برمی آید دوران ریاست جمهوری طالبانی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه آوریل آینده به پایان خواهد رسید. طالبانی دو دوره پیاپی رئیس جمهور عراق بود و بر اساس قانون اساسی عراق نمی تواند برای دوره سوم انتخاب شود. ناظران معتقدند هنگامی که رئیس جمهور بعدی عراق انتخاب شود، حقیقت وضعیت جسمانی طالبانی فاش خواهد شد.

خاورم 1491 *1446
کد N194272