تصویب 23 طرح و 15 لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سال 92

طرح ها و لوایح,تصویب

تهران- ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1392، 23 طرح و 15 لایحه را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که این طرح ها و لوایح هم اکنون با تایید شورای نگهبان به صورت قانون در آمده است.

به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت اعلام کرده است قانون اصلاح موادی از قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، قانون تفسیرجزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی، قانون تامین کالاهای اساسی برای اقشارآسیب پذیر، قانون اصلاح موادی ازآیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه و قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری از جمله طرح هایی است که در مجلس تصویب و به شکل قانون در آمده است.

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری، قانون اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، قانون سنجش وپذیرش دانشجو دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون پیگیری حقوقی –سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس درکودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران و قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها وبدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از طرح هایی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی و قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی دروزارت آموزش و پرورش نیز در سال 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

قانون تفسیر بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند، قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه، قانون اصلاح موادی از قانون معادن واصلاحات بعدی آن

از جمله مواردی است که در سال 92 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

قانون تفسیر جزء (1-5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور، قانون تفسیر درخصوص موضوع مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، قانون اصلاح تبصره (5) بند الف ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی والحاق دو تبصره به آن و قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی نیز از جمله طرح هایی است که در سال 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان به شکل قانون در آمده است.

همچنین قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری قزاقستان، قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی،قانون مجازات اسلامی، قانون بودجه سال 1392 کل کشور، قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، قانون اجازه افزایش سهام جمهوری اسلامی دربانک بین المللی ترمیم وتوسعه (IBRD) از جمله لوایحی است که از سوی دولت به مجلس ارائه شده و با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به صورت قانون در آمده است.

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست، قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه، قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی درزمینه پست و مخابرات از جمله لوایحی است که بصورت قانون در آمده است.

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز و قانون بودجه سال 1393 کل کشور نیز از جمله لوایحی است که در سال 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

سیام**9121**1572
کد N194089