تشدید اعتراضات در تایوان و دخالت پلیس

چین,تایوان

پکن - ایرنا - معترضانی که ساختمان های قضایی و دولتی را در تایوان اشغال کرده اند با پلیس درگیر شدند و برخوردهای خشونت آمیزی در این درگیری ها رخ داد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، نهاد رهبری تایوان که در اختیار ˈما اینگ جیوˈ رییس حکومت است در بیانیه ای اشغال این ساختمان ها از جمله مجلس تایوان را بشدت محکوم کرده است.

ما اینگ جیو رییس تایوان روز گذشته از معترضان خواست مجلس و دیگر سازمان های دولتی و قضایی را تخلیه کنند.

اعتراضات در تایوان از آنجا آغاز شد که پارلمان تایوان پیمان خدمات تجاری با چین را تصویب کرد. بر اساس این پیمان چین 80 بخش خدماتی در تایوان ایجاد خواهد کرد، اما تایوانی ها می گویند این به معنای بیکاری بیشتر در تایوان و از دست رفتن استقلال این جزیره و افزایش فشارهای پکن بر تایپه است.

از سوی دیگر رییس حکومت تایوان تصویب این گونه پیمان های تجاری را برای تقویت اقتصاد تایوان ضروری دانسته است.

تصاویر دریافتی از تلویزیون تایوان نشان می دهد که پلیس برای خارج کردن دانشجویان و معترضان از ساختمان های دولتی وارد عمل شده است.

حدود 400 دانشجوی تایوانی مجلس را از هفته گذشته اشغال کرده اند و دو هزار نفر دیگر هم ساختمان های دولتی را به تصرف درآورده اند.

نهاد رهبری تایوان (رییس حکومت) در بیانیه خود آورده است: معترضان از قانون و دمکراسی تخطی کرده اند.

در این بیانیه تاکید شده است که معترضان خشن پلیس را مجبور می کنند به شیوه های مختلفی برای پایان اعتراضان روی آورد.

گزارش ها حاکی است در درگیری پلیس تایوان با معترضان بیش از 160 نفر زخمی و تعدادی دستگیر شده اند.

پلیس می گوید شماری از معترضان را از ساختمان ها بیرون رانده است، اما نزدیک به 55 نیروی پلیس هم زخمی شده اند.

پیمانی که پارلمان تایوان تصویب کرده است باید دو ماه دیگر برای لازم الاجرا شدن به امضای رییس حکومت برسد.

آساق ** 2100 ** 1611
کد N194011