سفرنامه خبری- تصویری از کربلای ایران/2

شلمچه سرزمین فاتحان "ن" و تانك‌های به گل نشسته / مسافران راهیان نور از خاخام های یهودی تا مشاهیرآمریکایی