دولت سومالی یک شهر جدید را از الشباب بازپس گرفت

سیاسی

با کنترل کوریولی نیروهای دولتی سومالی و نیروهای اتحادیه آفریقا به شهر «باراوی» پایگاه مهم الشباب در سواحل سومالی بیشتر نزدیک شدند.

نیروهای دولتی سومالی به کمک نیروهای اتحادیه آفریقا یک شهر جدید را از گروه «الشباب» بازپس گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز عربی، «محمد آمی» یکی از افسران بلندپایه ارتش سومالی گفت که ارتش ملی سومالی به کمک نیروهای اتحادیه آفریقا (آمیسوم) افراد مسلح گروه الشباب را از شهر «کوریولی» در منطقه «شبیلی سفلی» در سواحل سومالی بیرون کردند.

آمی افزود با کنترل این شهر ساحلی، ارتش ملی سومالی و نیروهای اتحادیه آفریقا به سمت دیگر شهرهای مهم حرکت کردند.

شاهدان عینی نیز گفتند که نیروهای دولتی سومالی و نیروهای اتحادیه آفریقا درگیری شدیدی با افراد مسلح الشباب در ورودی شهر کوریولی داشتند و توانستند وارد این شهر شوند.

با کنترل کوریولی نیروهای دولتی سومالی و نیروهای اتحادیه آفریقا به شهر «باراوی» پایگاه مهم الشباب در سواحل سومالی بیشتر نزدیک شدند.

کد N192610