ثروتی در گفتگو با مهر : 

لزوم تعریف و یا هدفمند کردن قوانین برای تحقق منویات رهبری پیرامون فرهنگ و اقتصاد

سیاست خارجی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای هر کدام از 24 بندی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند یک قانون جامع تعریف کنیم تا به نتیجه برسیم.

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و برودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب نام اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری برای سال 93 گفت:یکی از مسائل ریشه ای و اساسی که مقام معظم رهبری فرمودند و آنچه باعث باعث بقا و مقام ما می شود فرهنگ است .

وی افزود: فرهنگ ریشه سیاست ، اقتصاد و همه تصمیم گیری های ماست .

ثروتی با اشاره به اینکه فرهنگ اسلام زیربنای انقلاب است ، اظهار داشت : باید اسلام را مطرح کرده و بشناسیم و به آن عمل کنیم . نباید از فرهنگ تخطی کنیم چراکه باعث زوال دینی می شود.

وی ادامه داد: ما اسلام را انتخاب کردیم و دشمنان ما به دنبال فرصت هستند که فرهنگ اسلام را در کشور ما تغییر دهند و فرهنگ غربی را جایگزین آن کنند و ما باید به شدت از فرهنگ اسلامی خود پاسداری کنیم .

این نماینده مجلس تصریح کرد: در کنار فرهنگ مسائل اقتصادی خیلی مهم است . اقتصاد باعث استقلال کشور می شود و باید توجه کنیم برای رسیدن به  آزادی کامل و قله های پیشرفت باید اقتصاد را مورد ارزیابی قرار دهیم .

وی تأکید کرد: باید به 24 بندی که مقام معظم رهبری در این باره فرمودند ، توجه و برای آنها برنامه ریزی کنیم .

نماینده مجلس تصریح کرد: باید برای هر کدام از بندهای مذکور یک قانون جامع تعریف کنیم تا به نتیجه برسیم . البته درباره اکثر آنها قوانین وجود دارد باید قوانین را بیرون بیاوریم و آنها را هدفمند کرده برایشان برنامه ریزی کنیم تا به نتیجه مطلوب دست یابیم .