سفارت روسیه در لندن به انگلیس هشدار داد

واحد مرکزی خبر نوشت:

سفارت روسیه در لندن در هشداری آشکار به سیاستمداران انگلیسی، از آنان خواست مواظب سخن گفتن خود باشند.
این سفارتخانه روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد:« وزارت امور خارجه به ما اطمینان داد که دولت انگلیس در پی آن است تا روابط عادی خود را با روسیه حفظ کند. اگر خواسته واقعی شرکای ما در انگلیس این باشد پس باید روابط عادی و دیپلماتیک را در سخن گفتن نیز مراعات کنند.»
به گزارش پایگاه خبری محیط، در این بیانیه تصریح شد:« درشتگویی نشان از تلاش برای پوشش نقیصه ای چون خالی بودن ابتکار در بوروکراسی اتحادیه اروپاست. این نقیصه موجب شد تا چهره طرح شراکت اتحادیه اروپا با اوکراین مخدوش شود ضمن اینکه این رفتار انگیزه های اروپا را برای آغاز جنگ سرد دیگری با روسیه آشکار ساخت، جنگ سردی که هزینه آن را باید مالیات دهندگان اروپا تامین کنند.»
در بیانیه سفارت روسیه تحمیل تحریم هایی علیه برخی از نمایندگان پارلمان و برخی از زنان روسی نیز با هدف آغاز جنگ سرد عنوان شده است.
این بیانیه پس از آن صادر شد که سفارت انگلیس در مسکو روز چهارشنبه در مطلبی در اینترنت همه پرسی در شبه جزیره کریمه را به تمسخر گرفت و نوشت:« نیروهای مسلح روسیه در اقدامی طنز آمیز و با یک همه پرسی غیر قانونی یک بخش دیگر را هم به عنوان منطقه تحت مدیریت روسیه ایجاد کرده اند.»
سفارت روسیه در پاسخ به این جمله در بیانیه خود نوشت:« دوستان عزیز، ساکنان کریمه مثل شما فکر نمی کنند ، آیا اینگونه نیست که خواست مردم در اولویت است؟».

4949

کد N191475