معاون وزیر خارجه: به آزادی دیپلمات ربوده شده ایران در یمن نزدیک شده ایم

مهر نوشت:

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه تلاش جدی مقامات یمن برای آزادی دیپلمات ربوده شده ایرانی جریان دارد گفت: به آزادی وابسته اداری ربوده شده ایرانی در یمن نزدیک شده ایم.

حسین امیر عبداللهیان در خصوص آخرین وضعیت دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن گفت: وابسته اداری ربوده شده کشورمان در یمن در سلامت کامل به سر می برد.

او گفت: به آزادی وی نزدیک شده ایم و تلاش های جدی مقامات یمن جریان دارد.

 

23231

 

کد N191044