اعتراف مقامات رژیم صهیونیستی:

تل آویو ، القاعده را به نظام کنونی سوریه ترجیح می دهد

سوریه,القاعده

بیروت – ایرنا - « عاموس یادلین» رییس سابق شعبه امنیت نظامی ارتش صهیونیستی اعتراف کرد که این رژیم، گروه القاعده را به نظام کنونی سوریه و « بشار اسد» رییس جمهوری این کشور ترجیح می دهد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از منابع خبری لبنانی ، یادلین همچنین گفت که « برای اسراییل مهم این است که ارتباط ایران و حزب الله را هرطورشده،قطع کند و درصورت تحقق آن تغییری راهبردی و مهم به نفع قدرت اسراییل در مرزهای جنوب لبنان صورت می گیرد.

وی در گفت وگو با شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی افزود: اسراییل ترجیح می دهد شورشیان و یا حتی گروه القاعده در سوریه حاکم باشند اما نظام کنونی سوریه از بین برود.

رییس سابق شعبه امنیت نظامی ارتش صهیونیستی اضافه کرد : اسراییل می تواند با القاعده تعامل کند اما اگر نظام کنونی سوریه نباشد ، به نفع قدرت و راهبرد ما است.

« عاموس گلعاد» رییس بخش امنیت سیاسی در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز گفته است که « همه گزینه ها برای اسراییل بهتر از باقی ماندن « بشار اسد» در مقام ریاست جمهوری لبنان است.

وی در گفت وگو با روزنامه صهیونیستی « یدیعوت آحرونوت» افزود: ترجیح می دهیم که سوریه به کشورهای کوچک تقسیم و القاعده حاکم شود اما دیگر بشار اسد رییس جمهوری سوریه نباشد.

گلعاد درعین حال از مقامات صهیونیستی خواست: به ارزیابی های خود در باره سقوط نظام کنونی سوریه پایان دهید زیرا این نظام در آینده نزدیک ساقط نخواهد شد هر چند اسراییل آرزوی آن را دارد.

رییس بخش امنیت سیاسی در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گفت که « دستگاه های امنیتی اسراییل باید موضوع سلاح های شیمیایی سوریه را دامن بزنند.

گلعاد همچنین در گفت وگو با یک پایگاه خبری صهیونیستی تاکید کرده است که « گروه القاعده منتظر فرصت سیطره بر سوریه است و ما از آن استقبال می کنیم زیرا بهتر از تهدید همیشگی محور ایران – حزب الله و سوریه است.

خاورم ** 1324/1547
کد N190902