در آستانه انتخابات شهرداری ها

آخرین نظر سنجی در ترکیه - حزب حاکم پیروز است

انتخابات محلی

آنکارا- ایرنا- نتایج آخرین نظر سنجی در ترکیه حاکی از پیروزی حزب حاکم ˈعدالت و توسعه ˈ در انتخابات شهرداری ها در این کشور است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، نتایج این نظر سنجی که توسط موسسه تحقیقات و نظرسنجی ˈکنسنسوس ˈ ترکیه و در گفت وگو با دو هزار و چهار نفر در استان های مختلف منتشر شد حاکی از پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری ها که دهم فروردین ماه برگزار می شود ، است.

طبق نتایج این نظرسنجی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در این انتخابات 43 درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد و سه حزب دیگر مجلس ملی ترکیه به نام های جمهوریخواه خلق با 29 درصد ، حرکت ملی با 6/16درصد و صلح و دمکراسی با 5/6 و دیگر احزاب سیاسی با 9/4 درصد در رده های بعدی قرار خواهند گرفت.

براساس این گزارش ، نتایح این نظر سنجی در شهر استانبول بزرگترین شهر ترکیه نشان می دهد که درصد آرای حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ 8/40 در صد و حزب ˈعدالت و توسعهˈ 4/44 درصد خواهد بود.

حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ در آنکارا پایتخت ترکیه 4/44 درصد و حزب عدالت و توسعه 6/42 درصد را به دست خواهد آورد.

براساس این گزارش ، درصد آرای حزب ˈ جمهوریخواه خلقˈ در ازمیر که از آن به عنوان قلعه لائیکها نام برده می شود 5/50 درصد و حزب ˈعدالت و توسعهˈ 9/43 درصد خواهد بود.

خاورم ** 230**1856
کد N190272