حکم برلوسکنی تایید شد

سیلویو برلوسکونی

با تایید حکم دادگاه بدوی سیلویو برلوسکنی در دادگاه استیناف نخست وزیر اسبق ایتالیا دو سال از کلیه فعالیت های سیاسی محروم می شود.

به گزارش خبرآنلاین خبرگزاری رویترز گزارش داد دادگاه استیناف ایتالیا ممنوعیت فعالیت سیاسی سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق ایتالیا را به مدت دو سال تایید کرده است. 

 نخست وزیر سابق ایتالیا به این ترتیب از حق شرکت در انتخابات منع شده است. وی همچنین به یک سال زندان محکوم شده که این حکم به کارهای عام المنفعه تغییر یافته است.

4949

کد N190080