گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین /

مذاکرات امروز به بحث تحریم ها پرداخت/ دستور کار فردا آب سنگین اراک 

سیاست خارجی

بحث اصلي مذاکرات امروز در خصوص تحريمها و ابعاد غني سازي و همكاريهاي بين المللي بوده و فردا بحث در خصوص اراك خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 در وین در حالی از ساعت  ٨/٥ صبح امروز آغاز شد گه مذاكرات فشرده اي بين ايران و ١+٥ انجام شده است .

بر این اساس، تاكنون يك نشست ايران و ١+٥ درسطح ظريف اشتون و ٢ نشست در سطح معاونين برگزار شده است .قرار است نشست سوم  نيز در سطح معاونين ازساعت ٨ تا ١٠ شب برگزار شود.

نشستهاي دو جانبه هم در فاصله ساعت 18الی 20 برگزار خواهد شد . 

بحث اصلي امروز در خصوص تحريمها و ابعاد غني سازي و همكاريهاي بين المللي بوده و فردا بحث در خصوص اراك خواهد بود.