مایکل مان:

بحران کریمه تاثیری بر مذاکرات هسته ای ایران ندارد

ایران در جهان

سخنگوی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 بدون تاثیرپذیری از تحولات اوکراین ادامه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای حاضر در مذاکرات هسته ای با ایران تحولات اوکراین و تنش های بین روسیه و غرب بر سر کریمه را در این مذاکرات بی تاثیر می دانند.

"مایکل مان" سخنگوی "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با بیان این مطلب گفت: من در این رابطه هیچگونه تاثیر منفی بر روی مذاکرات هسته ای نمی بینم. به گفته وی کشورهای 1+5 به مذاکرات خود با ایران به شکل یکپارچه ادامه می دهند.

این در حالی است که دور جدید مذاکرات هسته ای بین ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان از امروز در وین آغاز شده است.