نماینده مجلس حزب حاکم ترکیه را تهدید کرد

شیرناک,عبدالله اوج آلان

آنکارا - ایرنا - ˈحصیب کاپلانˈ نماینده شهر ˈشیرناک ˈ از حزب ˈ صلح و دمکراسیˈ در مجلس ملی ترکیه ، حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ این کشور را تهدید کرد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، کاپلان در سخنانی در مراسم ˈعید نوروزˈ در شهر ˈسیلوپیˈ با اشاره به اینکه بخش عمده شهرداران و نمایندگان شوراهای شهر منتخب کردها در مناطق کردنشین ترکیه هنوز در زندان بسر می برند، گفت: در 30 مارس و روز انتخابات شهردارهای با پیروزی بر حزب حاکم عدالت و توسعه آنها را از منطقه کردها بیرون خواهیم کرد.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه روز دهم فروردین ماه برگزار می شود.

وی همچنین افزود : بدون آزادی ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈ.پ.ک.کˈ ایجاد صلح در ترکیه میسر نخواهد شد.

نماینده مجلس ملی ترکیه اضافه کرد: در سایه اقدامات اوج آلان از یک سال پیش تاکنون درگیری بین نیروهای دولتی ترکیه و ˈپ.ک.ک ˈ متوقف شده است، ولی دولت این کشور از این فرصت تاریخی برای حل نهایی مساله کرد در ترکیه استفاده نمی کند.

کاپلان گفت: صلح در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرقی ترکیه بدون آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عبدالله اوج آلان میسر نخواهد بود.

حزب صلح و دمکراسی از هواداران بسیاری در مناطق کردنشین ترکیه برخوردار است و نزدیک به 30 نماینده در مجلس ملی این کشور دارد.

خاورم**2012** 230**1651
کد N188333