منابع سوری اعلام کردند:

عملیات ارتش سوریه برای آزادسازی مناطق فلیطا و راس العمره درالقلمون

آفریقا و خاورمیانه

منابع سوری از عملیات ارتش سوریه برای آزاد سازی مناطق فلیطا و راس العمره در منطقه القلمون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، یک منبع برجسته سوری اعلام کرد: ارتش سوریه ظرف ساعات آینده مناطق فلیطا و راس المعره در منطقه القلمون در حومه دمشق را به کنترل خود در خواهد آورد تا راه امداد رسانی گروههای مسلح سوری را بین عرسال و القلمون قطع کند.

از سوی دیگر برخی منابع از تقویت گسترده حضور نظامیان سوری در مبادی ورودی این دو منطقه برای تسلط بر آن خبر دادند.