در دیدار وزیر امور خارجه بلاروس

رییس جمهور: ایران آماده صدور خدمات فنی و مهندسی به بلاروس است

کد N187193