عیادت میرحسین موسوی و رهنورد از مادر زهرا رهنورد

میرحسین موسوی

این دیدار خانوادگی به طور غیرمترقبه ای همزمان با دیدار جمعی از معلمان و خانواده های زندانیان سیاسی با خانم نواب صفوی شده بود.

 
 زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، روز گذشته با خانم نواب صفوی مادر کهنسال زهرا رهنورد دیدار کردند.

براساس گزارش سایت کلمه، صبح روز یکشنبه موسوی و رهنورد با همراهی ماموران امنیتی به منزل خانم نواب صفوی رفته و با ایشان که در بیماری به سر می برد دیدار کردند.

این دیدار خانوادگی به طور غیرمترقبه ای همزمان با دیدار جمعی از معلمان و خانواده های زندانیان سیاسی با خانم نواب صفوی شده بود.

دختران میرحسین و رهنورد در این دیدار خانوادگی حضور نداشتند.
کد N186708