مهمان صبح امروز رئیس جمهور که بود؟

دولت یازدهم, حسن روحانی, تاجیکستان

مهر نوشت:وزیر خارجه تاجیکستان صبح امروز دوشنبه با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد


روحانی رئیس جمهور کشورمان با وزیر خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.
کد N186332