با تصویب نمایندگان؛

مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی مشخص شد

مجلس,لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم

هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از 10 سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران و نمایندگان مالیاتی تعیین شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بند 62 از لایحه اصلاح قانون مالیات های مسقیم مصوب کردند که از این پس هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران و نمایندگان امور مالیاتی در هیات های حل اختلاف مالیاتی شدند.

در بند 62 از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که مربوط به ماده 261،262و 266 از این قانون می باشد به شکل زیر اصلاح شد.

هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از 10 سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت (هیات رسیدگی به تخلفات اداری) جایگزین عبارت (هیات عالی انتظامی) می شود.

کد N185951