در جلسه علنی مجلس مطرح شد‎؛

تشکر لاریجانی از رویکرد حمایتی نمایندگان مجلس از دولت

مجلس,دولت,لاریجانی,رویکرد حمایتی

به دلیل اینکه در این هفته مجلس سه جلسه را به صورت مستمر برگزار کرده و عملاً کار زیادی را بردوش نمایندگان گذاشته است، لذا این جلسه آخرین جلسه علنی سال 92 است و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مجلس علنی نخواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی صیانت از حقوق ملت را یکی از کارهای مهم مستمر دیگر مجلس عنوان کرد و تاکید کرد: مجلس با هوشیاری از حقوق ملت دربرابر رفتارهای این گردن کلفتهای بین‌المللی حمایت کرد و این نیز گام ارزشمند دیگری بود وجا دارد که از دقت نظر نمایندگان تشکر کنم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: در سال گذشته مجلس پس از تحقق حماسه سیاسی همت زیادی برای حمایت از دولت جدید به خرج داد و درنخستین گامی که رئیس جمهوری جدید وزرای هیات دولت را به مجلس معرفی کرد رویکرد حمایتی مجلس در دادن رای اعتماد به وزرا کاملا مکشوف بود.

لاریجانی در ادامه افزود: گام بعدی در مورد لایحه بودجه بود که وقت زیادی را از مجلس گرفت و البته این لایحه به موقع نیز به مجلس تحویل داده شد و مجلس و کمیسیون های تخصصی با یک رویکرد حمایتی به تولید کشور، بودجه دولت را تصویب کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی صیانت از حقوق ملت را یکی از کارهای مهم مستمر دیگر مجلس عنوان کرد و تاکید کرد: مجلس با هوشیاری از حقوق ملت دربرابر رفتارهای این گردن کلفتهای بین‌المللی حمایت کرد و این نیز گام ارزشمند دیگری بود وجا دارد که از دقت نظر نمایندگان تشکر کنم.

 

وی ضمن آرزوی توفیق برای نمایندگان مجلس در سال آینده گفت: می دانم که در سال آینده نیز با پشتکار بیشتری توصیه های مقام معظم رهبری را نصب العین فعالیتهای خودقرار خواهید داد.

لاریجانی همچنین اعلام كرد؛ به دلیل اینکه در این هفته مجلس سه جلسه را به صورت مستمر برگزار کرده و عملاً کار زیادی را بردوش نمایندگان گذاشته است، لذا این جلسه آخرین جلسه علنی سال  92 است و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مجلس علنی نخواهد داشت.

کد N185950