عدلی منصور نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر نمی شود

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری موقت مصر در گفتگویی اعلام کرد که وی به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور فکر نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر شب گذشته در گفتگو با بی بی سی اعلام کرد که به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر فکر نمی کند.

وی با بیان این مطلب افزود: در این انتخابات رقبایی وجود خواهند داشت و کمیته عالی انتخابات طی روزهای آتی جدول زمانی آغاز تبلیغات انتخاباتی را اعلام خواهند کرد.

عدلی منصور در عین حال اظهار داشت که وی تصویب قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری را به اصلاح قانون موجود ترجیح داد.

رئیس جمهوری مصر درباره اوضاع امنیتی این کشور نیز گفت: ما از شهروندان می خواهیم که به دستگاه های امنیتی در برقراری امنیت کمک کنند. اقدامات فوق العاده و استثنایی وجود دارد که ممکن است از آنها استفاده کنیم.

منصور اظهار داشت: من در مرحله انتقالی در صورتی که وطن به خطر بیفتد دخالت می کنم و اگر نیاز باشد هر اقدام استثنایی و فوق العاده ای را انجام خواهم داد.