/لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/

واحد بازرسی مالیات در سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود

مجلس شوراي اسلامي,ماليات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی برای کنترل دفاتر،‌ اسناد و مدارک مودیان مالیاتی ایجاد شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی برای کنترل دفاتر،‌ اسناد و مدارک مودیان مالیاتی ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند 48 این لایحه را به تصویب رساندند. بر این اساس بند 48 جایگزین ماده 181 قانون و تبصره آن می‌شود.

مطابق این مصوبه به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات‌های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی،‌محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می‌کند و کلیه دفاتر،‌اسناد و مدارک اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهند.

اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر‌، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مودی عودت دهد.

مطابق تبصره یک این بند بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر‌،‌اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

در تبصره دو این بند آمده است، چنانچه در بازرسی هیات‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امو رمالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می‌شود.

مطابق تبصره سه این بند، مودیان مالیاتی موظفند با هیات‌های موضوع این ماده همکاری‌های لازم را بعمل آوند و کلیه دفاتر، اسناد،‌مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات‌ها قرار دهند. مودیان مزبور در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه مرحوم می‌شوند.

در تبصره 4 این بند نیز، آمده است که آیین‌نامه ارجاعی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

انتهای پیام

کد N185583