رژیم صهیونیستی وعده از سرگیری انتقال سوخت به غزه را داد

کد N185166