توصیه برادرانه باهنر به جبهه پایداری

باهنر

تهران - ایرنا - محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت که اعضای جبهه پایداری را « برادرانی مخلص و حساس در مسائل انقلاب و رهنمودهای مقام معظم رهبری» می داند.

وی با اشاره به مصاحبه خود با ایرنا که در روز 13 اسفند منتشر شد، افزود: با مراجعه به متن مصاحبه اصولا نباید چنین برداشتی متبادر به ذهن شود که « مواضع تند جریان پایداری ناشی از توهم است».

این جمله، تیتر مصاحبه منتشر شده ایرنا بود.

باهنر در عین حال اضافه کرد: البته توصیه نموده ام که در نقد دولت خویشتنداری بیشتری داشته باشند.

اول**1516
کد N184147