عدم حمایت از پیشرفت‌های دفاعی کشور ؛ سوال نمایندگان مجلس از ظریف

مجلس

سوال ملی 23 نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم حمایت از پیشرفت های دفاعی کشور برای بررسی به هیات رئیسه مجلس ارائه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی 23 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم حمایت از پیشرفت های دفاعی کشور اعلام وصول شد.

علاوه بر این، طرح جامع منابع طبیعی نیز که با امضای تعدادی از نمایندگان به هیات رئیسه تقدیم شده بود نیز اعلام وصول گردید.