نخست وزیر چپگرا پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری اسلواکی

اسلواکی

تهران- ایرنا-ˈرابرت فیکوˈ نخست وزیر چپگرای اسلواکی با کسب 28 درصد آرا در انتخابات روز گذشته (شنبه) به دور دوم راه یافت.

خبرگزاری فرانسه روزیکشنبه گزارش داد: فیکو در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلواکی که 29مارس (9 فروردین 1393) برگزار می شود با ˈآندری کیسکاˈ که در انتخابات دیروز 24 درصد آرا را از آن خود کرد به رقابت خواهد پرداخت.

در نظام پارلمانی اسلواکی، نخست وزیر بخش قابل توجهی از قدرت را در دست دارد اما رییس جمهوری به رغم قدرت محدود خود با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

پیروزی فیکو 49 ساله از رهبران حزب چپ گرای ˈسوسیال دموکراتˈ اسلواکی و فعالان کمونیست پیشین به این معناست که ریاست جمهوری، پارلمان و دولت در اختیار یک حزب قرار خواهد گرفت؛ وضعیتی که بعد از استقلال اسلواکی و از سال 1993میلادی تا کنون برای نخستین بار روی می دهد.

نظرسنجی های پیش از انتخابات از حمایت 35 درصدی مردم از فیکو حکایت داشت.

کیسکا نامزد 51 ساله سابقه فعالیت حزب کمونیست را ندارد اما گفته می شود با آنکه وی تجربه چندانی در سیاست ندارد در زمینه تجارت فعال بوده است.

اروپام** 9053 ** 1064
کد N183332