مولایی مدیر کل شمال و شرق اروپای وزارت خارجه شد

سیاست خارجی,مولایی,مدیر کل شمال و شرق اروپای وزارت خارجه

مولایی پیش از این در سمت‌های مختلف از جمله رییس مرکز مطالعات اروپا وآمریکای دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان، دستیار طرح و برنامه معاونت اروپا، معاونت پژوهشی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و مشاور وزیر امور خارجه مشغول به کار بوده است.

عبادالله مولایی به سمت مدیر کل شمال و شرق اروپای وزارت امور خارجه تعیین و آغاز به‌کار کرد.

به گزارش ایلنا، مولایی پیش از این در سمت‌های مختلف از جمله رییس مرکز مطالعات اروپا وآمریکای دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان، دستیار طرح و برنامه معاونت اروپا، معاونت پژوهشی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و مشاور وزیر امور خارجه مشغول به کار بوده است.

پیش از این محمد حسین فدائی‌فرد عهده‌دار این سمت بود که اخیرا به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در مادرید منصوب شد.

کد N183056