از ساعتی پیش آغاز شد:

تظاهرات مردم یمن در حمایت از دولت و ارتش سوریه