اخبار بحرین در سومین سال انتفاضه/

حمله به نمادهای دینی در منطقه "عالی"/یورش نظامیان با سلاح ساچمه ای به بحرینی ها