با تصمیم نمایندگان؛

ساختار کمیسیون تلفیق تغییر کرد

مجلس,كمیسیون تلفیق

نمایندگان با 141 رای موافق، 40رای مخالف و 6رای ممتنع ساختار کمیسیون تلفیق را با 9 نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و سه نفر از اعضای هر کمیسیون تخصصی اصلاح کردند.

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با بازگشت طرح اصلاح کمیسیون تلفیق به طرح پیشنهادی کمیسیون موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان با 141 رای موافق، 40رای مخالف و 6رای ممتنع ساختار کمیسیون تلفیق را با 9 نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و سه نفر از اعضای هر کمیسیون تخصصی اصلاح کردند.

پیش از این کمیسیون تلفیق با حضور تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر از هر یک از کمیسیون های تخصصی دیگر تشکیل می شد.

کد N181443